مقاله

۰۴فروردین
جوان و ضرورت انس با قرآن

جوان و ضرورت انس با قرآن

انس با قرآن موجب خودسازى، از بين رفتن خودبينى، زدودن حب دنيا و كليه صفات منفى و زشت و ناميمون مى شود.

۰۲فروردین
نگاهی گذرا به زندگی آیت الله شهید دکتر مفتح

نگاهی گذرا به زندگی آیت الله شهید دکتر مفتح

شهيد مفتح, سمبل وحدت ميان دو طيف بزرگ و روشن فكر حوزه و دانشگاه بود; دو مركزى كه در سياست و فرهنگ نقشى مهم و اساسى دارند.

۱۶اسفند
نگاهی گذرا به زندگی آیت الله شهید مرتضی مطهری

نگاهی گذرا به زندگی آیت الله شهید مرتضی مطهری

استاد شهيد مرتضى مطهرى، عالم جاودانه اى كه با رفتن او ثلم هاى به اسلام وارد شد، شخصيتى كه عمر شريف و ارزنده خود را در راه اهداف اسلام صرف كرد و با كجروى ها و انحرافات سرسختانه جنگيد.

۱۶اسفند
نگاهى گذرا به زندگى آيت الله شهيد دكتر بهشتى

نگاهى گذرا به زندگى آيت الله شهيد دكتر بهشتى

امام خمينى(ره) : بهشتى مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود.

۰۹اسفند
نگاهی گذرا به زندگی ملا احمد نراقی

نگاهی گذرا به زندگی ملا احمد نراقی

ملا احمد نراقى, عالمى بود كه چراغ فروزان علم و معرفت را در عصر خود فروزان نگه داشت. اين دانشمند گران قدر در طول عمر پر بركت خويش با گفتار و نوشتارش از كيان اسلام ناب محمدى(ص) پاس دارى كرد.

۲۹اسفند
ساحت عقل در نگاه اشاعره

ساحت عقل در نگاه اشاعره

اشعری که سال ها بن مایه تفکرات کلامی خود را با تکیه بر عقل اندیشمندانه ارائه می داد، چگونه می تواند به طور کامل عقل را از ورطه اندیشه های خود کنار گذارد و با آن به مخالفت برخیزد؟!

۲۹اسفند
نقد و بررسی تطبیقی شأن نزول آیه إفک با رویکردی تاریخی

نقد و بررسی تطبیقی شأن نزول آیه إفک با رویکردی تاریخی

اصلی‌ترین هدف منافقان از طرح این شایعه، شکستن حرمت رسول خدا (ص) بود و آنان در پی بهره‌برداری به نفع خود بودند که نزول آیات نور، چهره واقعی آنان را افشاء کرد.

۲۹اسفند
نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی

نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی

این نوشتار با بررسی مستندات قفاری، نشان داده است تمام کافی حاصل نگارش کلینی بوده است.