فقه

۰۱فروردین
رابطه فقه و حقوق در مفهوم و موضوع

رابطه فقه و حقوق در مفهوم و موضوع

گروهی بر این باورند که میان فقه و حقوق رابطه منطقی وجود دارد و در مقابل عده ای دیگر می گویند ...

۲۹اسفند
نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه سازی

نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه سازی

اجماع مورد ادعای قائلین به حرمت ساخت مجسه، مخدوش، استناد‌ناپذیر و استشهاد‌ ناپذیر است.

۲۹اسفند
اخلاق كاربردی اسلام در قانون گذاری با رويكرد فقهی

اخلاق كاربردی اسلام در قانون گذاری با رويكرد فقهی

موضوع این کنفرانس رابطه اخلاق و قانون با نگاه فقهی و حقوقی است که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

۲۹اسفند
نسبت فقه و اخلاق در مفهوم و منبع

نسبت فقه و اخلاق در مفهوم و منبع

همانگونه که فقه، مجموعه ای از قوانين وآيين زندگي انسان است اخلاق نیز مجموعه ای از صفات روحی و باطنی بشمار می رود.