سلمان فارسی

۲۹اسفند
نگاهی گذرا به زندگی روزبه ( سلمان فارسی )

نگاهی گذرا به زندگی روزبه ( سلمان فارسی )

سلمان فارسی علاوه بر زهد، تقو، علم و عبادت، مرد جنگ و کارزار بود و در بسیاری از جنگ ها حضور فعالانه داشت. وی در دو جنگ احزاب و طائف، طراح عملیات بود که سپاه اسلام با اجرای طرح های وی به پیروزی رسید.