دین

۲۹اسفند
انتظار بشر از دین

انتظار بشر از دین

اساسی ترین انتظار بشر از دین، تکامل یافتن و دست یازیدن به کمالات دنیوی و اخروی است، زیرا انسان به طور فطری به دنبال کمال است و حس کمال جویی، قوی ترین حس در وجود بشر است.