تاریخ

۲۹اسفند
نقد و بررسی تطبیقی شأن نزول آیه إفک با رویکردی تاریخی

نقد و بررسی تطبیقی شأن نزول آیه إفک با رویکردی تاریخی

اصلی‌ترین هدف منافقان از طرح این شایعه، شکستن حرمت رسول خدا (ص) بود و آنان در پی بهره‌برداری به نفع خود بودند که نزول آیات نور، چهره واقعی آنان را افشاء کرد.

۲۹اسفند
رابطه علم تاريخ با علم تفسير قرآن

رابطه علم تاريخ با علم تفسير قرآن

دخیل كردن تاریخ در فهم آیات بدون در نظر گرفتن معیار و ضوابط، مفسر را گرفتار تفسیر به رأی كرده و بنا بر این، صحت و سُقم گزارش های مظبوط آشکار نخواهد شد.

۲۹اسفند
بررسی سیر تاریخی واژگان معرب در قرآن و نقش آن در تفسیر

بررسی سیر تاریخی واژگان معرب در قرآن و نقش آن در تفسیر

آیا در قرآن واژه های غیرعربی وجود دارد؟

۰۱مهر
مبانی رویکرد تاریخی در تفسیر قرآن کریم

مبانی رویکرد تاریخی در تفسیر قرآن کریم

در بسیاری از موارد، بدون اطلاع از تاریخ، فهم و تفسیر آیات، ناممکن می گردد.