آیت الله طالقانی(ره)

۲۹اسفند
نگاهی گذرا به زندگی آیت الله طالقانی(ره)

نگاهی گذرا به زندگی آیت الله طالقانی(ره)

خطبه های نماز جمعه آیت الله طالقانی بسیار روشن گر و بیدارساز بود و مردم با عشق و علاقه به نماز جمعه می رفتند. سخنان دل نشین و نفس گرم او به همه امید می بخشید.