آیت الله العظمی مظاهری

۳۰آذر
در محراب دعا

در محراب دعا

گزیده تفسیر دعای کمیل، دعای عهد، دعای سحر و مناجات شعبانیه

۲۴دی
فلسفه دعا از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی مظاهری

فلسفه دعا از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی مظاهری

مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیه قم

۲۹اسفند
آفاق نیایش – تفسیر مناجات شعبانیه

آفاق نیایش – تفسیر مناجات شعبانیه

به کوشش: دکتر سید محمدرضا حسینی

۲۹اسفند
آفاق نیایش – تفسیر دعای کمیل

آفاق نیایش – تفسیر دعای کمیل

به کوشش: سید محمدرضا حسینی

۲۹اسفند
آفاق نیایش – تفسیر دعای سحر

آفاق نیایش – تفسیر دعای سحر

به کوشش: سید محمدرضا حسینی