کتاب ها

۲۹خرداد
رساله فی ابن الغظائری

رساله فی ابن الغظائری

ابوالمعالی محمد بن محمد ابراهیم الکلباسی

۲۹اسفند
آفاق نیایش – تفسیر مناجات شعبانیه

آفاق نیایش – تفسیر مناجات شعبانیه

به کوشش: دکتر سید محمدرضا حسینی

۲۹اسفند
ولایت علوی از دیدگاه علامه امینی (ره)- ویرایش دوم

ولایت علوی از دیدگاه علامه امینی (ره)- ویرایش دوم

تهیه و تدوین : سید محمدرضا حسینی

۰۱فروردین
اخلاق و آداب (خلاصه معراج السعاده – خلاصه حلیه المتقین)

اخلاق و آداب (خلاصه معراج السعاده – خلاصه حلیه المتقین)

تالیف : ثقه المحدثین حاج شیخ عباس قمی (قدس سره)

۲۹اسفند
مشورت در اسلام – ویرایش دوم

مشورت در اسلام – ویرایش دوم

«مشورت» و «هم اندیشی» یكی از اركان اصلی نیل به حقایق و واقعیات و راهی مطمئن برای جلوگیری از خطا و اشتباه و تثبیت حركت انسان ها در جهت تأمین نیازهای فردی و اجتماعی است كه تمام افراد جامعه انسانی بدان سخت نیازمندند.

۲۹اسفند
آفاق نیایش – تفسیر دعای کمیل

آفاق نیایش – تفسیر دعای کمیل

به کوشش: سید محمدرضا حسینی

۲۹اسفند
آفاق نیایش – تفسیر دعای سحر

آفاق نیایش – تفسیر دعای سحر

به کوشش: سید محمدرضا حسینی

۲۹اسفند
زندان و تبعید در اسلام

زندان و تبعید در اسلام

مترجمان : دکتر سید محمدرضا حسینی و مصطفی شفیعی

۲۹اسفند
ولایت علوی از دیدگاه علامه امینی (ره)-چاپ اول