مقالات

۰۴فروردین
جوان و ضرورت انس با قرآن

جوان و ضرورت انس با قرآن

انس با قرآن موجب خودسازى، از بين رفتن خودبينى، زدودن حب دنيا و كليه صفات منفى و زشت و ناميمون مى شود.

۰۹اسفند
نگاهی گذرا به زندگی ملا احمد نراقی

نگاهی گذرا به زندگی ملا احمد نراقی

ملا احمد نراقى, عالمى بود كه چراغ فروزان علم و معرفت را در عصر خود فروزان نگه داشت. اين دانشمند گران قدر در طول عمر پر بركت خويش با گفتار و نوشتارش از كيان اسلام ناب محمدى(ص) پاس دارى كرد.

۲۹اسفند
ساحت عقل در نگاه اشاعره

ساحت عقل در نگاه اشاعره

اشعری که سال ها بن مایه تفکرات کلامی خود را با تکیه بر عقل اندیشمندانه ارائه می داد، چگونه می تواند به طور کامل عقل را از ورطه اندیشه های خود کنار گذارد و با آن به مخالفت برخیزد؟!

۲۹اسفند
نقد و بررسی تطبیقی شأن نزول آیه إفک با رویکردی تاریخی

نقد و بررسی تطبیقی شأن نزول آیه إفک با رویکردی تاریخی

اصلی‌ترین هدف منافقان از طرح این شایعه، شکستن حرمت رسول خدا (ص) بود و آنان در پی بهره‌برداری به نفع خود بودند که نزول آیات نور، چهره واقعی آنان را افشاء کرد.

۲۹اسفند
نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی

نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی

این نوشتار با بررسی مستندات قفاری، نشان داده است تمام کافی حاصل نگارش کلینی بوده است.

۲۹اسفند
بررسی خاستگاه مسائل اخلاق پژوهش در فرایند تدوین پایان‌‌نامه ها

بررسی خاستگاه مسائل اخلاق پژوهش در فرایند تدوین پایان‌‌نامه ها

پژوهش، نیازمند پای بندی پژوهش گر به اصول، موازین و ارزش های اخلاقی است.

۲۹اسفند
بررسی و نقد تأثیرپذیری عقل گرایی زیدیه از معتزله

بررسی و نقد تأثیرپذیری عقل گرایی زیدیه از معتزله

زیدیه در«کلام» همانند معتزله به «عقل» تمسک می کند.

۲۹اسفند
رابطه علم تاريخ با علم تفسير قرآن

رابطه علم تاريخ با علم تفسير قرآن

دخیل كردن تاریخ در فهم آیات بدون در نظر گرفتن معیار و ضوابط، مفسر را گرفتار تفسیر به رأی كرده و بنا بر این، صحت و سُقم گزارش های مظبوط آشکار نخواهد شد.