آفاق نیایش - تفسیر دعای سحر

sahar

آفاق نیایش

تفسیر دعای سحر

حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری (دامت برکاته)

به کوشش: سید محمدرضا حسینی

نوبت چاپ: اول- زمستان 1389

بخشی از پیشگفتار:

از مطالب بیان شده چنین ...

 

کتاب ها و تالیفات