تجليل از دانشمندان و متفكران

تجليل از دانشمندان و متفكران، تجليل از فكر و فرهنگ و انديشه است. در جهان امروز كه نقش فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزون‏تر شده است ضرورت شناسايى متفكران و هماهنگى و همسويى صاحب‏نظران و
كارشناسان و برنامه‏ريزان هر كشور با نيازهاى فرهنگى جامعه نيز بيشتر احساس مى‏گردد.

 

 

«جامعه فرهنگى و رشيد» جامعه‏اى است كه بتواند نيازهاى فكرى و فرهنگى خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعى بازشناخته، از
تمايلات كاذب يا گذرا و موج‏هاى ظاهرى تفكيك كند و با استفاده از منابع انديشمندان بزرگ و معادن فكر و فرهنگ و انديشه پاسخ‏گوى اين نيازها باشد و در جهت رشد و كمال معنوى و مادى فرد و جامعه تلاش كند. شرط
لازم براى تحقق چنين مطلوبى آن است كه زمامداران اصول‏گرا و واقع‏نگر زمينه‏هاى معرفت و آشنايى مردم با جريان عظيم و عميق و اصيل فرهنگى و چهره‏هاى عظيم فرهنگى را فراهم سازند چرا كه به گفته امام خمينى
«فرهنگ مبدء همه خوشبختى‏ها و بدبختى‏هاى يك ملت است، خروج از فرهنگ بدآموز غربى و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامى، ملى و انقلاب فرهنگى در تمام زمينه‏ها در سطح كشور آن‏چنان محتاج تلاش و
كوشش است كه براى تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد... راه اصلاح يك مملكت، فرهنگ آن مملكت است. اصلاح بايد از فرهنگ شروع شود. اميدواريم بشر به رشدى برسد كه مسلسل‏ها را به قلم تبديل كند آنقدرى
كه قلم و بيان در خدمت بشر بوده است، مسلسل‏ها نبوده‏اند... . تبليغات كه همان شناساندن خوبى‏ها و تشويق به انجام آن و ترسيم بدى‏ها و نشان دادن راه گريز و منع از آن، از اصول بسيار مهم اسلام عزيز است. چهارچوب اسلام
ناب محمدى كه در ترسيم قهر و خشم و كينه مقدس و انقلابى عليه سرمايه‏دارى غرب و كمونيزم متجاوز شرق است و نيز راه مبارزه عليه ريا و حيله و خدعه را با مردم و به خصوص جوانان سلحشورمان نشان دهيد.»
برگزارى گنگره بزرگداشت حضرات آيات نراقيين در همين راستا است. به همين جهت رهبر معظم انقلاب در ديدار با دست‏اندركاران برگزارى كنگره بزرگداشت ملا احمد و ملا مهدى نراقى (مورخه 28/7/76) ضمن تأكيد بر
ضرورت آشنايى و شناسايى و تبيين آراء و نظرات و معرفى ابعاد شخصيت و افكار مرحوم ملا مهدى و ملا احمد نراقى و تكميل و احياء آثار آنان فرمودند :
«ظاهراً شيخ (انصارى) سر راهش در كاشان، چهار سال توقف كرده است. البته معروف است كه فاضل نراقى هم از شيخ استفاده كردند، شكى نيست كه هر استادى از شاگرد بااستعداد، استفاده مى‏كند اما استادىِ استاد
به‏جاى خود محفوظ است. شيخ آدمى نبود كه چهار سال در شهر كاشان، براى آب و هواى كاشان بماند، جز آن جاذبه قوى و آن ملايى مرحوم فاضل نراقى، كسى نمى‏توانست. مستند و آن كتاب عوائد هم جلوى چشم ماست
انصافاً چه قدر كتاب خوبى است، چه قدر جامع است، همه چيز در آن كتاب هست.»
محقق نراقى علاوه بر ابعاد گسترده و ژرفاى انديشه در عرصه‏هاى مختلف علوم و معارف معروف‏ترين فقيهى است كه بحث ولايت فقيه و انديشه حكومت اسلامى را به صورت قاطع و روشن مطرح كرده و ضمن تأكيد بر
مبانى كلامى فلسفى ولايت فقيه و محدوده دخالت دين در عرصه امور اجتماعى و سياسى و علمى، مبانى اصولى و قواعد فقهى آموزه‏هاى حكومتى ـ سياسى در اسلام را به صورت صريح ارائه كرده است.
همو با تأكيد بر بازشناسى امور عقلى، عقلايى، عرفى در آموزه‏هاى حكومتى به نقش احكام حكومتى در نظام سياسى اسلام پرداخته و با تشريح جايگاه مصلحت، معيار مصلحت، انواع مصالح فردى و اجتماعى و مرجع
تشخيص مصلحت به مشروعيت سياسى ولايت فقيه و نحوه ارتباط حكومت اسلامى با خداوند و نقش مردم در حكومت اسلامى و شرايط ولى‏فقيه و محدوده قدرت ولى‏فقيه و قلمرو و مساحت سرزمين حكومت اسلامى،
پرداخته است.
بنابراين به منظور 1ـ رشد و تعالى فرهنگ اسلامى انسانى و بسط پيام و فرهنگ و مبانى و مفاهيم انقلاب اسلامى در جامعه و جهان؛
2ـ استقلال فرهنگى و زوال مظاهر منحط و مبانى نادرست فرهنگ‏هاى بيگانه و پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات و نوآورى‏هاى انحرافى؛
3ـ معرفت و شناسايى جلوه‏هاى فرهنگى و به كمال رسيدن قواى خلاقه و شايسته وجود آدمى در همه شئون و به فعاليت درآمدن استعدادهاى خدادادى و استحصال دفائن عقول و ذخائر وجوى انسان؛
4ـ آراسته شدن به فضايل اخلاقى و صفات خدايى در مسير وصول به مقام انسان متعالى از طريق معرفى الگوهاى علمى و عملى؛
5ـ تحقق كامل انقلاب فرهنگى در جهت استقرار ارزش‏هاى مورد نظر اسلام و انقلاب اسلامى در زندگى جمعى و فردى و نگهبانى از آن‏ها و استمرار حركت فرهنگى براى رسيدن به جامعه مطلوب و آرمانى؛
6ـ درك مقتضيات و تحولات زمان و نقد و تنقيه سئوالات و شبهات جديد و استفاده از نتايج قابل انطباق بااصول و ارزش‏هاى اسلامى، كنگره‏اى با اهداف و برنامه‏ها و شرح وظايف آتى كه پيوست مى‏گردد، برگزار مى‏شود.

کتاب ها و تالیفات