در حاشیه همایش ملی نسبت دین و خلاق

پژوهشگر برتر رشته تاریخ فرهنگ و تمد اسلامی دانشگاه پیام نور معرفی شد.

در حاشیه همایش ملی نسبت دین و اخلاق در مشهد از پژوهشگر برتر رشته تاریخ فرهنگ و تمد اسلامی در سال 93- 94 آقای دکتر سید محمد رضا حسینی تقدیر بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علم الهدی رئیس گروه الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی، دکتر سید محمد رضا حسینی به عنوان پژوهشگر برتر سال 93-94 دانشگاه پیام نور معرفی و از وی تقدیر و تشکر نمود.

کتاب ها و تالیفات