جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه پیام نور از ابتدا تاکنون در آستانه سال 1393

 در آستانه سال جدید بنا به دعوت رئیس دانشگاه پیام نور، جلسه دیدار هم اندیشی کلیه روسای دانشگاه پیام نور از بدو تاسیس تاکنون دیشب ساعت 19 الی 23 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

این دیدار در فضایی بسیار صمیمی و دوستانه با هدف تکریم و تقدیر ، بهره مندی از دیدگاه ها، راهکارها و تجربیات ارزنده روسای پیشین دانشگاه پیام نور،  که هر کدام به نحوی در ارتقا و بالندگی دانشگاه پیام نور نقش ویژه و بسزایی داشتند، برگزار شد.

در این مراسم آقایان 1- دکتر میر محمود ساعی ، 2- دکتر نصرت الله ضرغام ، 3- دکتر حسن ظهور،4- دکتر حسین صادقی شجاع ، 5- دکتر علی رضا علی احمدی  ،6- دکتر سید محمد حسینی و 7- دکتر حسن زیاری روسای پیشین دانشگاه پیام نور حضور داشتند که ضمن تبریک انتصاب و آرزوی موفقیت برای دکتر فراهانی به عنوان عضوی از بدنه دانشگاه که سالها در عرصه علمی و پژوهشی این دانشگاه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و اکنون به عنوان سکاندار این عرصه بزرگ علمی منصوب شده اند، از برپایی مراسم دیدار با روسای پیشین دانشگاه برای نخستین بار ، ابراز خرسندی کرده و خواستار تداوم جلسات شدند.

دکتر فراهانی بهره مندی از تجربیات مدیران قبلی در اداره بهتر دانشگاه را مورد تاکید قرار داد و بر حفظ و تداوم تعامل با روسای پیشین دانشگاه تاکید کرد و استقرار دانشگاه در جایگاه فعلی را مرهون تلاش این عزیزان دانست.

دکتر فراهانی با هدف توسعه ، اداره اثربخش تر ، بالندگی علمی و بازیابی جایگاه واقعی دانشگاه در عرصه آموزش عالی کشور و تاثیرگذاری دانشگاه پیام نور در رقابت های بین المللی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همه روسای پیشین این سوال را مطرح کرد که " از نظر آنان چه اقدامی مورد نظرشان بوده و انجام آن را در رشد و ارتقای جایگاه دانشگاه موثر می دانند که به هر دلیل در فرصت مدیریتی خود موفق به انجام آن نشده اند؟ "

کتاب ها و تالیفات